Helene de Vries

Helene.deVries@hartman-lmh.nl

Helene de Vries is in 2002 als kandidaat-notaris bij Boekel De Nerée N.V. in dienst getreden. Zij studeerde van 1996 tot 2002 Notarieel Recht en Nederlands Recht (afstudeerrichtingen privaatrecht en bedrijfsrecht) aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Tijdens haar studie heeft zij een half jaar aan de Universiteit van Pretoria in Zuid-Afrika gestudeerd. In 2003 is zij gestart met de notariële beroepsopleiding van de Stichting Beroepsopleiding Notariaat, welke opleiding zij met succes in 2006 heeft afgerond. In datzelfde jaar is zij beëdigd als waarnemingsbevoegd kandidaat-notaris.

Helene is gespecialiseerd in notarieel rechtspersonenrecht en vennootschapsrecht, daarbinnen richten haar specialisaties zich onder andere op herstructureringen, reorganisaties, fusies, splitsingen, joint ventures en certificeringen.

Download V-Card