CPO / Nieuwbouw

Hartman LMH heeft veel ervaring in zowel plaatselijke als landelijke nieuwbouw- en herontwikkelingsprojecten. Met name het aantal CPO-projecten is de afgelopen jaren sterk toegenomen.

CPO is een afkorting van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap en wordt gebruikt voor de realisatie van gebouwen. Meestal gaat het daarbij om woongebouwen, maar ook gebouwen met een andere bestemming dan wonen kunnen als CPO-project worden gerealiseerd.

In het algemeen komt het bouwen in CPO-verband neer op een groep van initiatiefnemers die bouwgrond verwerven om daarop hun droomhuis te realiseren. Ook komt het voor dat een bestaand pand wordt verworven om te worden verbouwd tot een appartementengebouw.

Naast de mogelijkheid om zelf over de architectuur van het gebouw te kunnen beslissen, kan het bouwen in CPO-verband goedkoper zijn dan het kopen van een woning in een regulier bouwplan. Daar staat tegenover dat de leden van de bouwgroep veel meer dingen zelf moeten doen. Bovendien moet men samen beslissingen nemen en het bereiken van overeenstemming is niet altijd eenvoudig.

In Amsterdam gaat het initiatief voor een CPO-project meestal uit van een professionele partij, zoals bijvoorbeeld een architect, een aannemer, of zelfs een projectontwikkelaar.

Een dergelijke initiatiefnemer groepeerde een aantal belangstellenden rond een bepaalde locatie die doorgaans door de gemeente Amsterdam wordt aangeboden. Aangezien de gemeente het onpraktisch vindt zaken te doen met een groep individuen, verlangt zij dat de leden van een bouwgroep zich organiseren in of rond een rechtspersoon, zoals een vereniging of een stichting.

Tegenwoordig gaat het initiatief steeds meer uit van een groep personen zelf. Het zijn doorgaans de initiatiefnemers die de verdere juridische structuur van het CPO-project bepalen. Die structuur is afhankelijk van de wijze waarop en de mate waarin de initiatiefnemers betrokken zullen zijn bij het project.

Wanneer het initiatief is uitgegaan van een architect, dan zal die zich vaak uitsluitend met het ontwerp van het gebouw bezighouden. De bouwgroep moet dan zelf met meerdere partijen overeenkomsten sluiten, zoals met constructeurs, bouwbegeleiders en aannemers.

Wanneer een projectontwikkelaar de initiatiefnemer is, zal de bouwgroep alleen met deze partij te maken hebben. De projectontwikkelaar draagt dan zorg voor de ontwikkeling en realisatie van het project en, voor zover dat nodig zou zijn, voor de zogenaamde ‘achtervang’ (het risico dat de bouwgroep met onverkochte woningen blijft zitten, als niet alle woningen verkocht worden).

Wanneer de bouwgroep zelf initiatiefnemer is, zal zij doorgaans gebruik maken van een projectbegeleider.

Tussen de hiervoor omschreven varianten ligt een heel scala van mogelijkheden waarin een CPO-project kan worden gestructureerd. Wij adviseren u graag over de diverse mogelijkheden.