Ondernemingsrecht


Op het gebied van ondernemingsrecht houdt Hartman LMH zich bezig met de notariële kant van het nationale en internationale ondernemingsrecht. Hartman LMH heeft een ruime praktijkervaring op het gebied van herstructureringen, (her)financieringen, fusies, splitsingen, reorganisaties, certificeringen en overnames.

De dagelijkse praktijk is gevarieerd, net zoals de personen die gebruik maken van onze diensten. Onze cliënten zijn zowel startups, familiebedrijven als multinationals, met zowel lokale als internationale oriëntatie.

Bij de start van een onderneming gaan we na welke rechtsvorm daarbij past en welke wetgeving een rol speelt, vanwege bijvoorbeeld de branche, de fiscale gevolgen of de eenvoudige verhandelbaarheid van aandelen. Dit betekent vaak dat een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wordt opgericht. Afhankelijk van de omstandigheden kan echter gekozen worden voor een andere structuur, zoals een coöperatie, een vennootschap onder firma of een commanditaire vennootschap.

Gedurende de levensloop van een onderneming is de notaris regelmatig adviseur. Zo adviseren we wanneer andere (mede)eigenaren in beeld komen. Dit kunnen werknemers zijn die de kans krijgen te participeren in een vennootschap, door verkrijging van certificaten van aandelen via een stichting administratiekantoor. Bij de kapitaalsbehoeften van een B.V. zijn we bijvoorbeeld betrokken bij het opstellen van akten van uitgifte van aandelen, leningsovereenkomsten en akten van verpanding van aandelen. Daarnaast kan sprake zijn van een overname van een bedrijf, waarbij de notaris de akte van verkoop en levering van aandelen opstelt, of een fusie, splitsing of omzetting van een bedrijf begeleid.

Verschillende cliënten assisteren we op dagelijkse basis met corporate housekeeping: dit betreft onder meer legalisaties van handtekeningen, aandelenoverdrachten binnen groepsverband en directiewijzigingen voorbereiden en doorgeven aan het handelsregister.

Naast ondernemers staan we andere organisaties bij, zoals verenigingen en stichtingen.

Waar sprake is van de oprichting van een stichting als goed doel, gaan we met u na of u in aanmerking kunt komen voor de fiscale status Algemeen Nut beogende instelling.

De aard van de relatie met u, de cliënt, en eventuele andere adviseurs, zoals advocaten, belastingadviseurs en accountants, bepaalt hoe we onze werkzaamheden met u en voor u uitvoeren. Dit stemmen we uiteraard met u af voordat we met onze werkzaamheden starten.