Familierecht


Indien u een huis heeft gekocht, dan komen er naast de overdracht ook andere zaken aan bod die aandacht verdienen. Gaat u bijvoorbeeld samenwonen en bent u niet getrouwd of geregistreerd partner, dan is het goed om diverse afspraken samen van te voren vast te leggen. Ook is het van belang na te denken over wat er met uw nalatenschap moet gebeuren op het moment u overlijdt. Als Hartman LMH de levering van uw woning verzorgt, dan bieden wij u als extra dienst de mogelijkheid om een samenlevingsovereenkomst en/of een testament op te stellen.

Samenlevingscontract

Indien u ongehuwd gaat samenwonen, is het verstandig om afspraken vast te leggen in een notarieel samenlevingscontract. U maakt hierin onder andere afspraken over de kosten van de huishouding en over de woning en de inboedel. U kunt bijvoorbeeld vastleggen dat de gezamenlijke woning en inboedel in geval van overlijden naar de andere partner gaan. Ook kan het om fiscale redenen en in verband met het recht op partnerpensioen verstandig zijn om een samenlevingscontract op te stellen. Wij lichten u graag verder in over de mogelijkheden en de voordelen van een notarieel samenlevingscontract.

Testament

U denkt er vast niet graag over na, maar het is belangrijk om uw nalatenschap goed te regelen. Op het moment van overlijden wordt uw nalatenschap verdeeld onder uw erfgenamen. De wet regelt wie uw erfgenamen zijn. Dat kan soms ongewenste gevolgen hebben. In een testament kunt u aangeven wie uw erfgenamen zijn en welk deel zij krijgen.