Hugo Harleman

Hugo.Harleman@hartman-lmh.nl

Hugo Harleman is notaris bij Hartman LMH. Zijn praktijk richt zich op het opzetten en voorbereiden van vastgoedprojecten. Daaronder is begrepen zowel nieuwbouw (woningen, utiliteitsbouw en splitsing van geïntegreerde complexen, inclusief erfpacht- en opstalconstructies) als bestaande bouw (binnenstedelijke herontwikkeling). Verder begeleidt hij commerciële vastgoedtransacties en beschikt hij over kennis van de relevante fiscale aspecten van het vastgoed, met name BTW en overdrachtsbelasting.

Na afronding van zijn studie Notarieel Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen startte Hugo Harleman in 2003 als kandidaat-notaris. Zijn interesse en praktijk hebben zich altijd gericht op de notariële aspecten van het vastgoed. Vanaf 2003 tot en met 2006 volgde hij de notariële beroepsopleiding van het SBN (Stichting Beroepsopleiding Notariaat). In 2009 voltooide hij met succes de Grotius Onroerend Goed specialisatieopleiding. Onder andere via cursussen en seminars bij de Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap en bij de Vereniging Jonge Onroerend Goed Juristen (VJOJ) blijft hij op de hoogte van de relevante ontwikkelingen binnen zijn vakgebied.

Download V-Card