Lex Hartman

Lex.Hartman@hartman-lmh.nl

Lex Hartman is één van de partners van Hartman LMH, en specialist op het gebied van projectontwikkeling en vastgoedtransacties. Lex Hartman werkt sinds 1992 in het notariaat, o.a bij Boekel de Nerée, waar hij in 2002 partner werd. Lex was coauteur van het Handboek Registergoederenrecht (onderdeel splitsing in appartementsrechten) en voorzitter van de KNB-commissie die het Modelreglement 2017 voor splitsing in appartementsrechten heeft vastgesteld.

Download V-card